Koszty użytkowania pomp membranowych - porównanie
Oczekiwana wydajność: pompy:

[l/min]

Cena 1kWh:
Liczba godzin pracy dziennie:
Liczba dni pracy w tygodniu:
Liczba tygodni pracy w roku:
Koszt emisji CO2 w Polsce za tonę [PLN/t]: